Om oss

VI BRYR OSS OM VÅRA SPELARE

För de allra flesta är spel någonting kul man gör på fritiden. Men för ett fåtal kan spelandet bli ett problem. Vår uppgift är inte bara att förse våra spelare med den bästa möjliga spelupplevelsen. Det är även vårt ansvar att finnas till hands om saker och ting går för långt. Vi vet att det ibland kan vara lätt att ryckas med. Men med rätt redskap och information kan vi behålla kontrollen och se till att spelandet förblir roligt i det långa loppet.

EN ANSVARSFULL OPERATÖR

På Glitnor strävar vi efter att skapa en mer hållbar och human spelindustri. Ansvarsfullt spelande är en av våra hjärtefrågor och en hörnsten i vårt dagliga arbete. De flesta som spelar gör så för att de tycker det är roligt. Men vi vet också att det finns individer som kan ligga i riskzonen för att utveckla ett spelmissbruk. Därför uppmuntrar vi alla våra spelare att sätta gränser för sig själva och använda de verktyg som finns tillgängliga på våra sajter för att hjälpa de spela ansvarsfullt.

VÅRT ARBETE TAR ALDRIG SLUT

Alla anställda på Glitnor tar regelbundet del av utbildningskurser för att säkerställa att de vet hur de känner igen och förebygger spelmissbruk. Vårt särskilda team använder sig av flera procedurer och protokoll för att identifiera spelare som kan ligga i riskzonen. Detta kan t. ex röra sig om förändringar i en spelares betéenden som insättningssummor och bettingmönster. När vi väl identifierat en spelare som ligger i riskzonen når vårt team ut till personen genom epost eller telefon för att säkerställa att de är bekväma med både tiden och pengarna de spenderar på spel. Därefter tar vi vidare åtgärder om vi anser det nödvändigt.